Πολιτική Cookies της Porsche

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική για τα Cookies ισχύει συμπληρωματικά προς τη γενική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και περιγράφει τη φύση, την έκταση, τους σκοπούς, τις νομικές βάσεις και τις δυνατότητες προβολής αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση cookies. Κατά τα λοιπά, και για περαιτέρω πληροφορίες, εφαρμόζεται η γενική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. Έκδοση 25/05/2018.

Τι είναι τα cookies;

Προκειμένου να σας προσφέρουμε εκτενείς και ποικίλες λειτουργίες, να αυξήσουμε την ευχρηστία της υπηρεσίας μας και να βελτιστοποιήσουμε τις προσφορές μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα «Cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας.

Κατηγορίες cookies

Τα cookies χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς και με διαφορετικές λειτουργίες. Στο σημείο αυτό γίνεται διάκριση ανάλογα με το εάν τα cookiesείναι απολύτως αναγκαίαγια τεχνικούς λόγους (τεχνική αναγκαιότητα), ανάλογα με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και χρήσης αυτών (περίοδος αποθήκευσης) και με το εάν αυτά τα cookiesενσωματώθηκαναπό εμάς ή από τρίτους, καθώς και ποιος είναι ο πάροχος που δημιούργησε τα cookies(πάροχος cookies).

Τεχνική αναγκαιότητα

Τεχνικά απολύτως αναγκαία cookies: Χρησιμοποιούμε ορισμένα cookies επειδή είναι απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών και των λειτουργιών τους. Αυτά τα cookies ενσωματώνονται αυτόματα με την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες ή με την εκκίνηση συγκεκριμένης λειτουργίας, εκτός εάν αποτρέψετε την ενσωμάτωση των cookiesμέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Τεχνικά μη απολύτως αναγκαία cookies: Αντιθέτως, κάποια cookies που δεν είναι απολύτως αναγκαία ενσωματώνονται, για να βελτιωθεί η ευχρηστία και οι επιδόσεις των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών ή για να αποθηκευτούν ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει. Τα μη απολύτως αναγκαία cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τη συχνότητα της χρήσης ορισμένων ενοτήτων των υπηρεσιών μας, προκειμένου στο μέλλον να τις προσαρμόζουμε στοχευμένα στις ανάγκες σας. Τα απολύτως αναγκαία cookies αποθηκεύονται μόνο αφότου επιβεβαιώσετε, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πεδίο, ότι λάβατε γνώση Πολιτικής για τα cookiesκαι συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.

Περίοδος αποθήκευσης

Cookies περιόδου λειτουργίας: Τα περισσότερα Cookies είναι απαραίτητα μόνο στη διάρκεια της τρέχουσας πρόσβασης στις υπηρεσίες ή στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας (session) και διαγράφονται ή παύουν να ισχύουν αμέσως μετά την έξοδό σας από τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες ή με τη λήξη της περιόδου λειτουργίας (τα λεγόμενα «cookiesπεριόδου λειτουργίας»). Τα cookies περιόδου λειτουργίας χρησιμοποιούνται, λόγου χάρη, για την τήρηση ορισμένων πληροφοριών στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, όπως κατά την εγγραφή στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες ή στο καλάθι αγορών σας.

Μόνιμα Cookies: Μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις αποθηκεύονται cookiesγια μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως, για παράδειγμα, για την αναγνώρισή σας κατά την εκ νέου πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας μεταγενέστερα και για την εφαρμογήαποθηκευμένων ρυθμίσεών σας. Έτσι αποκτάτε πιο γρήγορα και άνετα πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και δεν αναγκάζεστε να προβείτε εκ νέου σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως η γλώσσα που έχετε επιλέξει. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, όταν επισκέπτεστε τη σελίδα ή τον τομέα από όπου είχε ενσωματωθεί το cookie.

Cookies ροής: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εσωτερικών διακομιστών της Porsche. Ενσωματώνονται με την έναρξη της δραστηριότητας του χρήστη και διαγράφονται με την ολοκλήρωσή της. Τα cookies ροής λαμβάνουν έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό με την έναρξη της δραστηριότητας του χρήστη, ο οποίος εντούτοις δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον ίδιο τον πελάτη ή χρήστη.

Πάροχος cookies

Cookies τρίτων παρόχων: Τα λεγόμενα «cookies τρίτων παρόχων» ενσωματώνονται και χρησιμοποιούνται από άλλους φορείς ή ιστοσελίδες, όπως, για παράδειγμα, παρόχους εργαλείων ανάλυσης ιστού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία ανάλυσης ιστού και τη μέτρηση εμβέλειας παρέχονται στη συνέχεια της παρούσας Πολιτικής. Οι τρίτοι πάροχοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων ή την ενσωμάτωση περιεχομένου κοινωνικών δικτύων, όπως, για παράδειγμα, προσθήκες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social plugins).

Χρήση cookies για ανάλυση ιστού και μέτρηση εύρους

Για την ανάλυση ιστού χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies τρίτων παρόχων για τον προσδιορισμό της συχνότητας χρήσης ορισμένων ενοτήτων των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών και των προτιμήσεών σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας (όπως η συντομευμένη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε) διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από την Google κατόπιν εντολής μας, βάσει της σχετικής σύμβασης ανάθεσης επεξεργασίας, για την αξιολόγηση της χρήσης των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών από εσάς, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών και για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη χρήση του διαδικτύου. Νομική βάση για τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ, ενώ το έννομο συμφέρον μας προκύπτει εν προκειμένω από τους παραπάνω σκοπούς χρήσης, όπως ιδίως η ανάλυση, βελτιστοποίηση και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Διαγραφή και προβολή αντίρρησης στη χρήση των cookies

Η αποδοχή των cookies κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωτική. Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookies στην τερματική συσκευή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα cookies ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν δεν αποδεχθείτε τη χρήση cookies, ενδέχεται να περιοριστούν οι λειτουργίες των προσφορών μας.

Επιπλέον, εάν δεν επιθυμείτε την ανάλυση ιστοσελίδων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies της Google Analytics, μέσω ενός πρόσθετου αρχείου (add-on) στο πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Με τη διαδικασία αυτή αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας οι λεγόμενες πληροφορίεςεξαίρεσης («opt-out»), με τις οποίες καταχωρείται η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες εξαίρεσης απενεργοποιούν την υπηρεσία Google Analytics μόνο στην τερματική συσκευή και στο πρόγραμμα περιήγησης από όπου ενσωματώθηκαν. Επίσης ενδέχεται να χρειαστεί να τις επαναφέρετε αν διαγράψετε cookies από τη συσκευή σας. Εναλλακτικά του πρόσθετου (add-on) του προγράμματος περιήγησης, για παράδειγμα σε κινητές συσκευές, μπορείτε επίσης να αποτρέπετε τη συλλογή δεδομένων από την Google Analytics, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο [προγραμματισμός με κώδικα Java Script]. Στη συνέχεια ενσωματώνεται ένα cookie εξαίρεσης, με το οποίο αποτρέπεται εφεξής η συλλογή των δεδομένων σας. Το cookie εξαίρεσης ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης και για συγκεκριμένη υπηρεσία και αποθηκεύεται στην τερματική συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να επαναφέρετε το cookie εξαίρεσης.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Do Not Track» (Να μην γίνεται παρακολούθηση) στην τερματική συσκευή σας. Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, η τερματική συσκευή σας ενημερώνει την αντίστοιχη υπηρεσία ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθείται η δραστηριότητά σας.

Τα δεδομένα που σας στέλνουμε και συνδέονται με cookiesδιαγράφονται ως εξής:

CIAM.sΝαιCookie ροής (Λήξη της δραστηριότητας)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGΑυτό το cookie απαιτείται, για να ελέγχεται εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει τη χρήση Cookie.Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ
CIAM.mΝαιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGΑυτό το cookie απαιτείται για την επαλήθευση ταυτότητας του χρήστη.Άρθρο 6 παρ. 1 β) ΓΚΠΔ
CIAM.hΝαιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGΑυτό το cookie απαιτείται για την αποθήκευση της περιόδου σύνδεσης του χρήστη και τη σύνδεση με την εφαρμογή My Porsche.Άρθρο 6 παρ. 1 β) ΓΚΠΔ
CIAM.statusΝαιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGΑυτό το cookie απαιτείται για την παρακολούθηση της κατάστασης της περιόδου σύνδεσης του χρήστη στην εφαρμογή My Porsche.Άρθρο 6 παρ. 1 β) ΓΚΠΔ
pcc.cookieAcceptanceΝαιΜόνιμο cookie (Περίοδος αποθήκευσης: 1 Έτος)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGΑυτό το cookie αποθηκεύει την απόφαση του χρήστη σχετικά με την τοποθέτηση Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής του από το ίδιο το πρόγραμμα.Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ
nonce.*ΝαιCookie ροής (Λήξη της δραστηριότητας)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGΑυτό το cookie αποθηκεύει την απόφαση του χρήστη σχετικά με την προσωρινή τοποθέτηση Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής του από τον διακομιστή του.Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ
PFΝαιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGΑυτό το cookie απαιτείται για την εσωτερική επαλήθευση ταυτότητας χρήστη μεταξύ διαφορετικών διακομιστών της Porsche.Άρθρο 6 παρ. 1 β) ΓΚΠΔ
CIAM.pccΝαιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGΑυτό το cookie απαιτείται για την αποθήκευση της περιόδου σύνδεσης του χρήστη και τη σύνδεση με την εφαρμογή My Porsche.Άρθρο 6 παρ. 1 β) ΓΚΠΔ
f5_cspmΝαιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGΑυτό το cookie απαιτείται για την απομάκρυνση του χρήστη μέσω του loadbalancer (εξισορροποιητή φορτίου) σε διακομιστή μεσολάβησης. Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ
_utmaΌχιΜόνιμο cookie (Περίοδος αποθήκευσης: 2 έτη)Google Inc.Αυτό το cookie αποθηκεύει τον αριθμό των επισκέψεων ενός χρήστη για την υπηρεσία Google Analytics.Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ
_utmtΌχιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Google Inc.Αυτό το cookie αποθηκεύει το είδος του αιτήματος ενός χρήστη για την υπηρεσία Google Analytics. Τα είδη των αιτημάτων διακρίνονται σε Events (συμβάντα), Transactions (συναλλαγές) και Items (αντικείμενα).Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ
_utmbΌχιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Google Inc.Αυτό το cookie αποθηκεύει τη διάρκεια της επίσκεψης ενός χρήστη για την υπηρεσία Google Analytics.Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ
_utmzΌχιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Google Inc.Αυτό το cookie αποθηκεύει τη σελίδα παραπομπής, από την οποία ο χρήστης μεταφέρθηκε στη σελίδα My Porsche, για την Google Analytics.Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ
_utmvΌχιCookie περιόδου λειτουργίας (Λήξη της περιόδου λειτουργίας)Google Inc.Αυτό το cookie συγκεντρώνει αποθηκευμένα δεδομένα για την Google Analytics, ούτως ώστε η Porsche AG να μπορεί να εμφανίζεται σε μεμονωμένες, ανώνυμες αναφορές.Άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ