Политика относно „бисквитките” на Porsche

Приложно поле

Настоящата политика относно „бисквитките” важи в допълнение към общата декларация за защита на данните за нашия уеб сайт и описва вида, обема, целите и правните основания, както и възможностите за възражение срещу обработването на данните при „бисквитките”. Освен другото по отношение на цялата останала информация важи общата декларация за защита на данните за нашия уеб сайт.Състояние към дата 25/05/2018.

Какво представляват „бисквитките”?

За да Ви предложим значителни функционални възможности, да създадем по-удобно използване и за да можем да оптимизираме предлаганите от нас услуги, ние използваме т. нар. „бисквитки” („Cookies“). „Бисквитките” са малки файлове, които се съхраняват на Вашето крайно оборудване с помощта на Вашия интернет браузър.

Категории на „бисквитките”

Ние използваме „бисквитки” за различни цели и с различни функции. При това ние правим разлика между това дали „бисквитката” е абсолютно необходима от техническа гледна точка (техническа необходимост), колко дълго се съхранява и използва (продължителност на съхраняване) и дали се използва от самата уеб страницаили от трети страни, както и от кой доставчик е инсталирана тази „бисквитка” (доставчик на „бисквитки”).

Техническа необходимост

„Бисквитки”, които са абсолютно необходими от техническа гледна точка: ние използваме определени „бисквитки”, тъй като те са абсолютно необходими, за да могат нашия уеб сайт и неговите функции да работят правилно. Тези „бисквитки” се инсталират автоматично при извикване на нашия уеб сайтили на определена функция, освен ако Вие сте предотвратили инсталирането на „бисквитки” на Вашия браузър чрез настройките.

„Бисквитки”, които не са абсолютно необходими от техническа гледна точка:обратно, „бисквитки”, които не са абсолютно необходими се инсталират, за да се подобрят например комфортът и ефективността на нашия уеб сайт или да бъдат съхранени определени извършени от Вас настройки. Освен това ние използваме „бисквитки”, които не са абсолютно необходими от техническа гледна точка, за да събираме информация относно честотата на използване на определени области от нашия уеб сайт, за да можем за в бъдеще да я адаптираме по-целенасочено към Вашите потребности. Ние не съхраняваме „бисквитки”, които не са абсолютно необходими от техническа гледна точка, преди да потвърдите чрез щракване върху съответното поле , че сте информирани относно нашатаинформация относно „бисквитките”и продължавате използването на нашия уеб сайт.

Продължителност на съхраняване

Временни „бисквитки”: по-голяма част от „бисквитките” са необходими само за срока на актуалното извикване на услугата от Вас или вашата сесия (Session) и отново се изтриват, съотв. губят валидността си, щом напуснете нашия уеб сайт или изтече Вашата актуална сесия (т. нар. временни / сесийни „бисквитки” - „SessionCookies“). Временни „бисквитки” се използват например, за да запазите определена информация по време на Вашата сесия, като например Вашата регистрация към нашия уеб сайтили Вашата кошница с покупки.

Постоянни „бисквитки”: само в отделни случаи „бисквитките” се съхраняват за по-дълъг период, евентуално за да Ви идентифицираме отново при повторно извикване на нашия уеб сайт в по-късен момент и съхранените настройки да могат да бъдат извикани. По този начин например Вие можете по-бързо и по-удобно да получите достъп до нашия уеб сайтили няма да се налага отново да правите определени настройки, като Вашия език. Постоянните „бисквитки” се изтриват автоматично след изтичане на предварително зададения период от време, когато посетите страницата или домейна, от който е инсталирана „бисквитката”. ”Бисквитки” за потока от данни: тези „бисквитки” се използват за комуникацията между различните вътрешни сървъри на Porsche. Те се инсталират в началото на всяко взаимодействие между потребители и отново се изтриват след неговото приключване. По време на взаимодействието „бисквитките” за потока от данни получават уникален идентификационен номер, който все пак не дава възможност да се направи заключение за действителния клиент или потребител.

Доставчици на „бисквитки”

Трети страни-доставчици на „бисквитки”: т. нар. „Бисквитки на трети страни-доставчици“ се инсталират и използват чрез други органи или интернет страници, например чрез доставчици на инструменти за уеб анализ.По-подробна информация относно инструментите за уеб анализ и за измерване на обхвата ще получите по-нататък в настоящата политика. Освен това трети страни-доставчици могат да използват „бисквитки”, за да показватреклами или за да интегрират съдържания от социални мрежи, като напр. приставките за социални мрежи.

Използване на „бисквитки за уеб анализ и измерване на обхвата

Ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc., („Google“). Google Analytics използва „бисквитки” на трети страни-доставчици, за да може да идентифицира честотата на използване на определени области към нашия уеб сайт и преференции. Информацията, създадена чрез „бисквитката” за използването от Вас на нашия уеб сайт (включително и Вашият съкратен IP-адрес) се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация в нашата заявка и въз основа на договор за обработване на заявката, за да анализира използването от Вас на нашата уеб страница, за да изготвим за себе си доклади за дейността в уеб сайта ни и за да можем да извършваме услуги, които са свързани с използването на услугите и интернет. Законово основание за използването на Google Analytics е член 6 алинея 1 буква е) от ОРЗД; в това отношение нашият законен интерес произтича от представените по-горе цели за използване, и по-специално към анализа, оптимизирането и ефективното функциониране на нашата уеб страница.

Заличаване и възразяване срещу използването на „бисквитки”

Приемането на „бисквитките” при използването на нашия уеб сайт не е задължително; ако не желаете на Вашето крайно оборудване да се съхраняват „бисквитки”, можете да деактивирате съответната опция в системните настройки на Вашия браузър. Вие по всяко време можете да изтриете „бисквитките” в системните настройки на Вашия браузър.Ако не приемете „бисквитки”, това все пак може да доведе до ограничение на функционалните възможности на предлаганите от нас услуги.

Допълнително можете да деактивирате използването на „бисквитките” от Google Analytics чрез добавки (Add-ons) на браузъра, ако не желаете анализ уеб страницата. Това можете да заредите на този адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

При това на Вашето крайно оборудване се съхранява т. нар. „opt-out“-информация, която служи за идентифициране на извършената от Вас деактивация от GoogleAnalytics. Моля обърнете внимание, че такава „opt-out“-информация само за крайното оборудване и съответния браузър, от който е инсталирана, води до деактивиране на GoogleAnalytics. Освен това евентуално Вие трябва да я инсталирате отново, ако изтриете „бисквитките” от Вашето крайно оборудване. Като вариант на добавките към браузъра, например на мобилни устройства, Вие можете да предотвратите записването от GoogleAnalytics, като щракнете върху следната препраткапрограмиране с код на Java-Script. Тогава се инсталира „Opt-out-бисквитка“, която предотвратява бъдещото записване на Вашите данни. Opt-out-бисквитката важи само за използвания за инсталиране браузър и за нашия уеб сайт и се съхранява на Вашето крайно оборудване. Ако изтриете „бисквитките” от браузъра, Вие ще трябва отново да инсталирате Opt-out-бисквитката.

Също така на Вашето крайно оборудване можете да активирате функцията „Do-Not-Track“. Ако тази функция е активирана, Вашето крайно оборудване дава информация на съответната услуга, че не желаете да бъде проследявано поведението Ви.

Изпратените от нас и свързани с „бисквитки” данни се изтриват по следния начин:

По-конкретно при извикване на нашия уеб сайт могат да бъдат съхранени следните „бисквитки”:

Наимено-вание на „бисквит-ката”Техническа необходимостСрок на съхранениеДоставчик на „бисквитката”Употреба и интересПравно основание
CIAM.sда„Бисквитка” за потока от данни (край на взаимо-действието)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGТази „бисквитка” е необходима, за да се провери дали браузърът на потребителя поддържка „бисквитки”.Чл. 6 ал. 1 е) ОРЗД
CIAM.mдаВременна „бисквитка” (край на сесията)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGТази „бисквитка” е необходима за идентифициране на потребителя.Чл. 6 ал. 1 б) ОРЗД
CIAM.hдаВременна „бисквитка” (край на сесията)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGТази „бисквитка” е необходима за съхраняване на сесията на потребителя и за влизане в профила в My Porsche.Чл. 6 ал. 1 б) ОРЗД
CIAM.statusдаВременна „бисквитка” (край на сесията)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGТази „бисквитка” е необходима за контрол на статуса на сесията на потребителя в My Porsche.Чл. 6 ал. 1 б) ОРЗД
pcc.cookieAcceptanceдаПостоянна „бисквитка” (срок на съхранение: 1 година) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGТази „бисквитка” съхранява решението на потребителя дали на неговия браузър могат да се записват „бисквитки” чрез браузъра.Чл. 6 ал. 1 е) ОРЗД
nonce.*да„Бисквитка” за потока от данни (край на взаимо-действието)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGТази „бисквитка” съхранява решението на потребителя дали на неговия браузър могат временно да се записват „бисквитки” чрез сървъра.Чл. 6 ал. 1 е) ОРЗД
PFдаВременна „бисквитка” (край на сесията)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGТази „бисквитка” е необходима са вътрешно идентифициране на потребителя между различни сървъри на Porsche.Чл. 6 ал. 1 б) ОРЗД
CIAM.pccдаВременна „бисквитка” (край на сесията)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGТази „бисквитка” е необходима за съхраняване на сесията на потребителя и за влизане в профила в My Porsche.Чл. 6 ал. 1 б) ОРЗД
f5_cspmдаВременна „бисквитка” (край на сесията)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGТази „бисквитка” е необходима за извеждане на потребителя чрез разпределителя на натоварването (Load balancer) към прокси сървър.Чл. 6 ал. 1 е) ОРЗД
_utmaнеПостоянна „бисквитка” (срок на съхранение: 2 години) Google Inc.Таз „бисквитка” съхранява броя на посещенията на потребител за Google Analytics.Чл. 6 ал. 1 е) ОРЗД
_utmtнеВременна „бисквитка” (край на сесията)Google Inc.Тази „бисквитка” съхранява типа запитване на извикването от потребителя на Google Analytics. Прави се разлика между събития (Events), транзакции (Transactions) и елементи (Items).Чл. 6 ал. 1 е) ОРЗД
_utmbнеВременна „бисквитка” (край на сесията)Google Inc.Тази „бисквитка” съхранява продължителността на сесия на потребителя за Google Analytics.Чл. 6 ал. 1 е) ОРЗД
_utmzнеВременна „бисквитка” (край на сесията)Google Inc.Тази „бисквитка” съхранява за Google Analytics препращащата страница, от която потребителят е преминал към My Porsche.Чл. 6 ал. 1 е) ОРЗД
_utmvнеВременна „бисквитка” (край на сесията)Google Inc.Таз „бисквитка” обобщава съхранените данни за Google Analytics, така че те да могат да бъдат показани от Porsche AG в индивидуални, анонимни отчети.Чл. 6 ал. 1 е) ОРЗД